Върнах фабрични настройки и сега навигацията не иска да се стартира, какво да направя?

Влезте в менюто на апарата в НАСТРОЙКИ и там има функция, NAV PATH, Навигационна пътека или Конфигуриране. От там задайте пътя до стартиращия файл на навигационния софтуер– например:  Mobilenavigator.exe